advent-candles

Advent misztériuma, a felkészülés időszaka

Adventus - latin eredetű szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az ünnep keresztény eredete az V-VI. századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való felkészülés időszaka.

Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje.
Advent 4 hétig tart, a december 25-e előtti negyedik vasárnappal kezdődik. Eredetileg 40 napig tartott (Jézus negyven napig böjtölt a pusztában), ám a Gergely pápa-féle naptárreform 4 hétre rövidítette. A keleti keresztények ma is január 6-án ünneplik Karácsonyt.
Régen advent idején szigorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig szent misére jártak. Ezeket a hagyományosan napfelkelte előtt tartott miséket aranymisének nevezték és Máriának (Boldogasszonynak) ajánlották.
Az adventi koszorú készítése a XIX. században jött divatba, de a hagyomány gyökerei az ősi korba nyúlnak vissza, amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel, magyallal ünnepelték a téli napéjegyenlőség idejét. Az adventi koszorú kapcsolatban van a téli napforduló szokásaival.

Ősi időkből származik a varázskör gondolata. Koszorút fontak az emberek szalmából, fűzfavesszőből vagy zöld fenyőágakból, és vörös meg aranyszín szalagokkal díszítették. A zöld a termés színe volt, a piros az életé, a sárga és az arany a fényé. A koszorú vagy a kör az örökkévalóság jelképe volt, és a varázserőé is, amely nem törik meg, nem múlik el. Azt tartották, hogy az ilyen szent koszorúkkal minden gonosz szellem elől el lehet zárni a házat.

A magyar néphagyományban az adventi koszorú alapját búzaszalma adta. A szalmakoszorú két negyedelő átlóját is szalmaszálból vagy selyemszalagból készítették, az átlók metszéspontja Máriát, a kis Jézust és a Szentháromságot, vagy ha úgy jobban tetszik Jézusmáriát jelképezik és csipkebogyót helyeztek rá. A koszorú négy gyertyáját fagyönggyel díszítették. A fagyöngy a kelta és a germán népek körében is csodás növénynek számított, melytől a halottak feltámadnak.

A fagyöngy egyébként a kelták szent növénye volt. A téli napéjegyenlőség  a kelta hitvilág szerint a fény újjászületésének ünnepe. A kerék jelentésű Yule- a fény visszatérésének ünnepe- szó az élet örök körforgására, az örök újjászületésre utal. Ilyentájt a kelták az ajtókra örökzöld ágakat aggattak, fagyönggyel, magyalággal díszítették azt. Ma hagyományosan fenyőgallyakból készül a koszorú négy gyertyával, melyek advent 4 hetét jelképezik. Uralkodó színei a zöld (örökzöld), a piros és az arany, melyek a karácsonyi ünnepkör domináns színei.

A karácsonyfa elődje az ősmagyaroknál az életfa tisztelete volt. Ennek a fának a magját is jelképezte az adventi koszorú, melynek erényekben (életben) meg kellett erősödnie, hogy fává érhessen…

-adventi-koszoru

Advent időszaka lelki vonatkozásban lehetőség és számadás is egyben. Lehetőség az előrelépésre és fejlődésre, számadás az eddig megszerzett tudásról és megkapott kegyelmek használatáról. Az ember ezen időszak alatt önmagában bízva és hitére támaszkodva bizonyos erkölcsi tulajdonságokat fejleszthet ki magában. Ez a négy hét bizonyságtétel Önmagunk számára, hogy képesek vagyunk fejlődni, utunkon kitartunk és érdemesek vagyunk a kegyelmekre.

Advent négy hetében az ezt bizonyítandó próbák négyféle kísértés képében érkeznek, és ezekkel szemben négyféle morális képességet kell megerősítenie magában az embernek, hogy „jól vizsgázzon”.

A próbákat (kísértéseket) az ellenerők szolgáltatják számunkra, hiszen az ő feladatuk az emberi lény ilyenformán való tanítása.

Az angyalok Advent időszakában fokozatosan hazatérnek gyógyulni és pihenni, hiszen egész évben egy náluk sokkal nehezebben rezgő energiatérben kell helyt állniuk. Sokan nem is tudják mennyire megviseli ez őket. Gondoljunk csak bele, mintha nekünk kellene folyamatosan egy forró szaunában, vagy jégveremben lennünk, és közben még figyelnünk, dolgoznunk is…

Nem beszélve arról, hogy ez az időszak az Égben is az ünneplésről szól! A Fény megszületése a szívekben-lelkekben, egy új lehetőség elindulása, az angyalokat is örömmel tölti el. Teremtő Fénysugarak borítják be az angyali világokat és az isteni Áldás rezgései az angyalokat dalra fakasztják. Ebben az időszakban ezért, ha lelki érzékszerveinkkel figyelünk, nagyon sokszor hallhatunk magunkban zengő énekeket. Az angyali kórus hangjai hatják át a teret és közvetítik felénk Isten áldó fényeit.

Ez az időszak most saját erőnkről, helytállásunkról szól. Isteni gyermekek vagyunk, akik rendelkeznek mindezzel a tudással és teremtő akarattal, amivel Atyánk felruházott minket.

Amikor elindultunk földi utunkra, Teremtőnk ellátott minket minden jóval, tarisznyánkba megkaptuk a „hamubansült” pogácsáinkat! Ezekről Jézus is beszélt mikor azt mondta: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!

De mondhatta volna azt is: lásd az Én példámon, hogy benned van az isteni Akarat, a tiszta Érzés és a fénylő Tudatosság (Gondolat).

Ez a három útravaló (pogácsaangel smile), emberként bennünk azokban a jóérzésű erényekben testesülnek, mint

Hit – az isteni Akarat elfogadója

Remény – a tiszta Érzelmek fenntartója

Szeretet – Tudatosságunk Szívbe helyezője.

Ha a Szeretet – Hit és Remény energiáit folyamatosan magunkban megtartjuk, és az isteni erényeket behívjuk, mindezeken keresztül megerősödve haladhatunk tovább a fejlődés útján.

 roses-petals-heart-

Az erények megtapasztalásának egyik fő célja, a bennünk élő kettősség eggyé olvasztása, azaz teljességünk megélése Önmagunk által.

 

A világ teremtő körforgását fenntartó Yang (Istenatyai) és Yin (Istenanyai) erő bennünk a dualitás világában polaritást teremtett a tapasztalatok megértése végett. De ez csak látszólagos jelenlét, hogy részt vehessünk az Életjátékban, a Teremtés lényegének megértésében. Mindezeken túl, vagy talán mindezek magvában ott rejtőzik az Egység, a mindent magába olvasztó és Egyként láttató Fény.

 

Ezért Advent időszaka az Újraegyesítés megtapasztalásának, a bennünk élő erők összeolvadásának és megerősödésének ideje is. Az Egy-ez-Ő-ség felébredve bennünk már nem a keresés, hanem a meglelés örömével bátorít minket.

 

Ez emel bennünket a Tudatosság szerető és fénylő dimenzióiba, ahol mi magunk válunk eggyé angyali és isteni részeinkkel.

 

Az angyalok az adventi időszak alatt szeretőn figyelnek minket és engedik, hogy megmutassuk a gyakorlatban is, mit tanultunk az elmúlt év során. Az ember az adventi erények segítségével, azok erejét magába hívva, felemelkedhet az angyalok világába, és helyreállíthatja a kapcsolatot saját akaratával és szeretetével.

Meditáljunk rá az adott héten ezen erények Fényére, hívjuk be az adott isteni Erény sugarát és töltekezzünk fel vele. Ha megtartjuk magunkban tanításait, örök részünkké válhatnak és létünk alappilléreiként segítenek feladatainkban.

Minden adventi héten egy-egy arkangyal és Jézus állnak mellettünk, hogy segítsenek. Ők felügyelik a Föld dimenziójának rendjét, és ők segítenek az erények befogadásában is.

Mikor ebben az időszakban meditálsz, hívd magad köré az isteni Fényeket és hét segítő arkangyalának erejét, hogy védelmezzen. Kérheted még Atya, Jézus, Szűzanya és Földanya segítségét is, mert Ők mindig itt vannak velünk.

Az aktuális erény sugarának behívása és a védelmező tér kialakítása ebben az egyszerű meditációban elvégezhető:

Helyezkedj el kényelmesen és lélegezz nyugodtan. Figyeld a lélegzésedet adig, míg egyenletessé és puhává válik, felszabadítva téged minden feszültségtől.

Szíved szeretetére figyelve, áraszd szét azt magadban és indíts el lefelé, Földanya szíve felé magadból egy szeretet-sugarat.

Mikor megérkezett Földanyához érezni fogod, hogy ő visszaküldi neked védelmező energiáit.

Engedd be a szívedbe ezt a védelmet és most egy szeretet-sugarat a szívedből felfelé küldj Atyádhoz. Kérd az Ő védelmét is… Mikor megérkezik áldó fénye, engedd magadba, érezd a védelmét.

Most szólítsd meg Jézust és kérd, álljon a jobb oldaladra védelmező fényével. Érezd az erőt a jobbodon.

Most szólítsd meg Szűzanyát és kérd, álljon a bal oldaladra védelmező fényével. Érezd az erőt a balodon.

Ezután szólítsd meg szeretettel a hét segítő arkangyalát, álljon eléd és mögéd védő fénysugarával. Érezd leáradni az erőt, ahogyan elölről és hátulról védelmez.

Egy ragyogó, óvó fényburokban vagy!

Szólítsd meg a hét angyalát és kérd, töltse fel fényburkodat az adott adventi hét erényének sugarával…

Figyeld és érezd a beáradó erőt… jelentsd ki: feltöltekezem ezzel az isteni erénnyel. Bennem van az (1.hét:Igazság, 2.hét: Mértékletesség, 3.hét: Bátorság, 4.hét:Bölcsesség) lelkének ereje! Köszönöm Istenem.

Advent és az erények

 

Mihály2

1. angyali hét: ÉRZÉK és IGAZSÁG

Advent első angyali hete – Igazságosság erénye – Mihály arkangyal

Az ellenerők (az emberi tudatot megpróbáló tanító vágyak, akarati erők és gondolatok) advent első angyali hetében különösen az ember fizikai testét környékezik meg. Az archék, akik az ember fizikai egészségét hivatottak védeni, most kicsit viszahúzódnak, teret adva az ember saját erejének. Az ellenerők ezért ezt a területet próbálják meg. Céljuk a megtévesztés, hogy becsaphassák az ember érzékelését; így megbomlaszthatják az ember és a világ harmonikus viszonyát. Ha a kísértés sikeres, ez az emberekben kétségbeeséshez vezet.

Archék a kor szellemei. Egy-egy koron keresztül vezetik az emberiséget az adott kor feladatainak megfelelően. A nagyobb szervezetekre, csoportokra vigyáznak. Nemzetek, városok, sőt egyes vezetők felett is őrködnek az adott korszakban. Hatással vannak a Föld és az ember fizikai testére.

A Föld archéja Jézus születésekor Uriel volt, majd Gábriel lett. Az emberiséget Gábriel vezette hosszú időn át. Ekkor alakult az ember intellektusa, és ekkor a természettudományokban tett szert az ember jártasságra. Most Michael arkangyal vezeti az emberiséget, azaz a jelenlegi kor szellemi vezetője: Michael arché.

 Az Arhék nagy angyalok, tömegben élnek, küldetésük az ember megsegítése, óvása. Az emberre intuíció szintjén hatnak.

 Az első kísértés elhárítására alkalmas az igazságosság erénye. Az igazságosság mint kozmikus törvény, a karmában jut kifejezésre és csak az ember életében működik.

 

Ezért az első adventi hét szimbóluma az ember, a kozmikus egyensúly fenntartója.

Az igazságosság segít meglátni mindennek az isteni oldalát és feltárja előttünk az álságot, valamint védi a fizikai testet rezgésével.

Cél:

Meg kell tanulni a szenvedéseket és a csalódásokat nyugalommal és töretlen erővel elviselni...

 

A bennünk élő isteni és istennői erők összekapcsolása, ezáltal a teljesség körének megalkotása (az erény visszacsatolása): Istenatyai yang erő: igazság felismerése – Istenanyai yin erő: megbocsátás képessége. E kettő egysége adja az Igazságosság erényének kiteljesedését bennünk, a gyermek megszületésével.

 

Hívjuk be ezen a héten az Igazságosság Lelkét, és Mihály segítségével fogadjuk be energiáit.

tűzvirág

Advent és az okkult próbák

A szellemvilágba való helyes belépést okkult próbák sora előzi meg. Advent első három hete alkalmas egy-egy ilyen próba megéléséhez. A negyedik hét (a sikeresen végzett próbák után) pedig lehetőséget ad a belépésre a magasabb világokba a küszöb őreinek engedélyével.

Advent első próbája - Tűzpróba

Ez egyfajta szellemi égésfolyamat. Egyes jelenségekkel kapcsolatban elég Ízisz fátyla; mélyebb megértés jön létre.

A Tűz bennünk az élet vibrálása és térnyerése, a megtermékenyítő erő. Ahogyan a tűz lángja fényt és meleget ad, úgy tudjuk életünket is betölteni ezekkel az erőkkel. Fontos figyelnünk, hogy az életet adó tűz, ne lobbanjon át a pusztító és felemésztő minőségbe, ezért kell női és férfi oldalunkat egységbe hozva az Őserő minőséget meglelnünk.

A tűzpróba után még "büntetlenül" vissza lehet fordulni a beavatási útról. Ilyen esetben az ember életét mind fizikai, mind lelki vonatkozásban megerősödve fogja folytatni, és csak egy következő megtestesülés folyamán fejezi be a megkezdett beavatási utat.

Jelszó: "Egészséges emberi értelem nélkül minden lépted hiábavaló."

 

 

Azoknak a kísértéseknek, amelyek az embert érik advent heteiben, megtaláljuk az ősképét Jézus Krisztus három megkísértésének történetében. Ha megvizsgáljuk Jézus megkísértésének eseményeit, jobban fel tudunk készülni az adventi történésekre.

 

Advent első próbája - Első kísértés

 

A kísértő a következő szavakkal fordult Krisztushoz a hosszú böjt végén: "Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré!"

 

Jézusnak a fizikai test vágyai kielégítése végett kellett volna a szó mágikus erejét kihasználni, de ő lemondott erről!

 

A mai törekvő számára is nagy a kísértés, hogy az út során kifejlődő szellemi erőket önző módon arra használja, hogy a természeten és embertársain uralkodjék. Krisztusból kell erőt merítenünk, hogy legyőzzük az első kísértést, hiszen ő ezt már megtette.

 

Így válaszolt a kísértőnek: "Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából jön."

 

Michael1

A Hét örzőjéről, Mihályról:

Mihály arkangyal minden lélek spirituális sorsának a megoltalmazására hivatott. Olyan intenzitással szeret, amit el sem tudsz képzelni, mialatt türelmesen figyelemmel kísér életről életre, lelked tüzének pislákoló parazsát addig szítva szíved oltárán, míg az istenszeretet és a lelkesültség lángja fel nem lobban, lerombolva korlátaidat, szabaddá téve téged!
Nagy fejedelem lévén, Mihály uralma kiterjed mindazokra, akiknek országa nem e világból való. Hogy hazavezessen, szent erejével támad rá a benső rosszra, miközben arra szólít fel bennünket, hogy negatív energiánkat pozitívvá alakítva a béke, a szépség, a szeretet medrébe tereljük. Ha spirituális utad jelentősége nőttön-nő, Mihály arkangyal energiája dolgozik benned. A Mihály "tüze" sokkal több képes kifejezésnél. A spirituális jelölt szó szerint hamuvá égeti azokat a maga állította korlátokat, amelyek úgy merülnek fel, mint az élet eseményei által kiváltott indulatgomolyok. Amikor szembenézel az igazsággal, sokszor érzed e tűz hevét, perzselését. Így például a szenvedélyes harag a változás hatékony hajtóerejévé válhat. Fogadd el, érezd, hogy elönt a hő, dühbe gurulsz, megnő az erőd! Amint megnyílik a szíved, a düh úgy alakul át, hogy te rálelhetsz a dolgok szeretetteljes megoldására.
Mihály addig-addig ügyel lelked fényének növelésére, amíg megszabadulsz karmádtól és más korlátaidtól. Ahányszor sikerül nem kívánt eseményeket pozitívvá alakítanod, elpusztítod hamis avagy szűkös éned egy részét. Mihály azért a napért él, amelyen szabaddá válsz, azonossá Örök Éneddel. Célja mindannyiunk üdvözülése, hogy ismét szerető közösséget alkossunk. Mihály nemcsak spirituális sorsunkat oltalmazza, hanem testünket is. Hívd Mihályt, hogy bajnokod legyen, nehéz helyzetekben bátorságot öntsön beléd és védelmezzen. Végső eltávozásod után Mihály méri le lelked súlyát. A szeretetesszencia, amit összegyűjtöttél, égbe röppen, mivel könnyű, mint a pehely, a súlyosan megrakott ego viszont lehull. Ez az ego visszavon téged újra meg újra az életbe, mígnem képessé válsz elfogadni Mihály átalakító tüzét. Ha újjászületéseddel el kívánod érni a szabadságot, ne várj vele halálod pillanatáig Hívd máris Mihályt, hogy elkalauzoljon oda, ahol szembesülsz Örök Éneddel.

Fohászok Mihály Arkangyalhoz:


"Mihály Arkangyal óvj meg minden bajtól."
"Mihály Arkangyal adj erőt, hogy szembe nézzek ezzel a helyzettel."
"Mihály Arkangyal, segíts felfedeznem az igazságot."
"Mihály Arkangyal, segíts, hogy hű lehessek magamhoz.
"Mihály Arkangyal borítsd rám védő szárnyaidat."

Áldással

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés