bubble

2014 – Az érzelmek megtisztulásának éve (a szellem és forma kapcsolata)

 

Az idei év (2014.) csodálatos és megpróbáló is lesz egyben, de ezt már megszokhattuk az elmúlt évek során. Többször kérte már a szellemvilág, tőlünk, emberektől, hogy erősítsük meg döntésünket, és vállaljuk fel választott feladatunkat a tudati fejlődésben, a kollektív emelkedésben.

Mindazok akik itt vagyunk, egyéni és univerzális sorsunkat is éljük. Ebbe beletartozik a mindennapi emberi életvitel és helyünk meglelése a Teremtésben.

Nagyon sok tudás, bölcsesség és új információ látott már napvilágot. A tudomány, a technika, a kommunikáció fejlődése bámulatos, szinte nap-nap után derülnek ki újabb felfedezések. Ezek csodálatos dolgok, de nem szabad elvenniük a figyelmet a lényegről… Önmagunkról, és a saját helyünkről a világban.

Minden hatással van mindenre, így mindenki, mindenkire. Nem vonhatjuk meg a vállunkat, hogy ez nem az én dolgom… Igen a megvilágosodás egyéni megélés, de az oda vezető út viszont közös.

Egymást segítve, másoknak példát mutatva, hitünket megélve, szeretetünk által vezetve juthatunk el az Aranykapuig. Olyan ez, mint egy lánc: melynek mi vagyunk a gyöngyei… mindegyik szép és nemes a maga nemében, de csak együtt alkotnak láncot, csak akkor teljesítik be feladatukat, ha összekapcsolódnak.

Így állunk majd a megvilágosodás kapujában is: egymás kezét fogva egy láncot alkotva. Mikor egyenként belépünk, megkapjuk egyedi ajándékunkat, a tudatosság fényét, de addig nem lesz teljes az öröm, míg az utolsó is be nem lép a kapun. Akkor majd együtt ünnepelünk, az isteni szeretetben összekapcsolódva!

Ez az, amit elfelejtettünk utunk során: KAPCSOLÓDNI.

Miért van ez? Mert az a segítő erő, melyet azért kaptuk, hogy szabad választásunkat megélhessük, átvette az irányítást felettünk. Mi is ez? Hát az EGO.

Az egot nem azért kaptuk, hogy megsemmisítsük (nem is tudnánk, hiszen emberségünk is eltűnne vele), hanem azért, hogy megtanuljuk vezetni és jól használni.

kisherceg es a roka

 

Emlékeztek a Kis Hercegre, akit a róka így tanított:

Akkor jelent meg a róka.

Jó napot! - mondta a róka.

Jó napot - mondta a kisherceg.

Ki vagy?? - kérdezte a kisherceg.

- Én vagyok a róka.

- Gyere velem játszani! - javasolta a kisherceg ... olyan szomorú vagyok ...

- Nem játszhatom veled, mert nem vagyok megszelídítve. - mondta a róka.

- O, bocsánat - mondta a kisherceg, majd nemi tűnődés után - mit jelent az

hogy megszelídíteni??

- Te nem idevalósi vagy, igaz - kérdezte a róka - mit keresel??

- Az embereket keresem, mit jelent az, hogy megszelídíteni??

- Az embereknek - mondta a róka - puskájuk van, es vadásznak. Mondhatom

nagyon kellemetlen ... azonfelül tyúkokat is tenyésztenek, te is

tyúkokat keresel??

- Nem, én barátokat keresek - feleli a kisherceg, mit jelent az, hogy

megszelídíteni??

- Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek - mondta a róka - Azt

jelenti: kapcsolatot teremteni.

- Kapcsolatot teremteni??

- Úgy bizony, - mondta a róka. Te pillanatnyilag nem vagy számomra

más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz meg százezer ...

És szükségem sincs rád. Ahogyan neked nincs énrám. Számodra ugyanolyan

róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha MEGSZELÍDÍTESZ,

szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. Én is

egyetlen leszek a te számodra ...

 

Ebben a mesében Saint-Exupéry gyönyörűen leírja az ego lényegét, akit a róka személyesít meg.

Nem tudod, miben tud segíteni téged az ego, amíg meg nem ismerted (önmagad által - önismeret). Ha állandóan vadászol rá, azaz meg akarod szüntetni, csak az ellenségeddé teszed, és meglop téged (a tyúkok, amiket a róka (ego) elcsen és megeszik a baromfiudvarból, a te saját energiáid, melyeket öntudatlanul a gondolataiddal, érzelmeiddel, cselekedeteiddel termelsz).

De ha szeretettel összekapcsolódsz vele (megszelídíted), akkor te döntöd el, hogyan használod fel a tudását és erejét. Már nem kell lopjon tőled, mert te eteted azzal, amitől nemesebb és segítőbb lesz.

Ehhez viszont össze kell kapcsolódnod vele, és elfogadnod, hogy a részed. Tudatod azon frekvenciatartománya, mely lehetővé teszi a te hatalmas szellemednek, hogy emberként létezzen. Ugyanakkor a kapcsolat az Egyetlenhez, isteni Tudatodhoz, emberi mivoltod által. Így tud az ego elvezetni téged az EGY igazságához. Ő tudatosságod templomának kapuja: míg ki nem nyitod (meg nem találod a benne rejlő kulcsot), nem léphetsz be az istenibe!

 golden-doors

 

Te vagy a kulcs! Ahhoz, hogy megnyisd magad, kapcsolódnod kell előbb.

Mi is ez a kapcsolat: felismerni, hogy része vagy Valam(k)inek és az a Valami és része a te lényednek. Ennek a Valaminek pedig számtalan megnyilvánulását találhatod meg, mellyel összekapcsolódva, ugyancsak a Valamiben leszel.

Ezt az összekapcsolódást felejtettük el az idők folyamán és hittük el, hogy egyedül vagyunk, mert nem szelídítettük meg az egot, aki által meg tudnánk élni a kapcsolatot.

Amíg nem ismerjük magunkat, addig az egot sem tudjuk segítő erőként használni. De hogyan ismerhetnénk meg magunkat?

Ebben segít ez az év bennünket!

Az ember lélek által van jelen ebben a világban. A lélek tapasztal általunk és emlékszik bennünk. A lélek jelleme a kapcsolódás. Így ismer fel és ért meg, saját nyelvezete által.

A lélek nyelve pedig az ÉRZELEM!

Az érzelem ad érezhető testet bennünk a szellemi formának. Általa kapcsolódunk magasabb értelmekhez és mindenhez a világunkban. Amihez nem kapcsolódik bennünk érzelem, az olyan, mintha nem is létezne számunkra, „hidegen hagy” minket. Ahol hideg terület van, oda a Fény melegsége, a szeretet gyógyító ereje még nem jutott el. Ott még nem tudunk kapcsolódni…

 

Ez az év tehát érzelmeink felszabadítása és meggyógyítása által megpróbál bennünket visszakapcsolni a teljességbe.

Egy bölcs tanító egyszer azt mondta: az ember kétszer születik erre a világra életében:

  • egyszer, mikor emberként, fizikai formájában a világra jön, kis, tehetetlen csecsemőként…
  • másodszor, mikor tudatára ébred önmagának, és mint szellemi ember születik meg.

Az első születésen mindenki átesik, és a szüleinknek nagy szerepe van ebben. A második, viszont csakis rajtunk múlik, senki nem kényszeríthet vagy dönthet helyettünk, ez a mi felelősségünk.

A kétszer születettek azok, akik már tudatában vannak Önnön Lényüknek, azaz megszelídítették az egot és kapcsolódnak a Mindenséghez.

Ezért ebben az évben tovább folynak a Fény DNS hangolások, főleg érzelmi felszabadításokkal, másrészt a 7-es szám ereje (ami az évszám összege: 2+0+1+4=7) további beavatásokat eredményez.

 

A 7-es szent száma megtalálható életük minden területén ugyanúgy, mint az Univerzális törvényekben:

-        A Teremtés 7-dik napján Isten megpihent, mert létrehozta a Világot

-        7 nap van egy héten

-        a zenei skála 7 hangból áll

-        a szivárvány hét színből

-        7 főcsakránk van

-        sejtjeink 7 évenként cserélődnek

-        és a Hold is 7-es ciklusokban változtatja arcát

-     7 erény (hit, remény, szeretet, bölcsesség, igazságosság, mértékletesség, lelkierő) és 7 főbűn (kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, mértéktelenség, harag, lustaság/restség) található a keresztény tanításokban

-        a Jelenések könyvében 7 pecsétet kell feltörni

-        lelkünk 7 részre tudja önmagát felosztani (az asztráltest hetes szerveződésű)

-        tibeti tanítások szerint, 7x7, azaz 49 napon keresztül halad át a köztes léten halál után a lélek

-        a misztikusok szerint az életben a 49-edik évben következhet be az a beavatás, amikor az ember a szellemi világ tanítványaként magához veheti isteni bölcsességét

-        de ne feledjük mondáinkat és meséinket se: 77 magyar népmese, 7 fejű sárkány, hetedhét ország, hétpróba, és 7 vezérünk

 

A 7-es isteni szám a beavatások száma, kapcsolódik az Univerzum, és az Ősbolygók energiájához.

 goncol szeker

 

Jelképe a Göncölszekér hét csillaga, melyek rezonanciájukkal segítenek minket.

Nem véletlenül a Magyarság egyik misztikus szimbóluma a nagy Göncöl, aki a mondák szerint a Tejúton állva az ÉG kapuőre, és ő az, aki beengedhet minket Öregisten elé.

De ezt csak akkor teszi meg, ha azokat a próbákat a lélek már kiállta, melyek csillagjainak erejét tükrözik:

-        Alcaid – a vezető erő, a Fény

-        Mizar – bölcsesség és hit; és Alcor – a helyes cselekedet - e két csillag együtt állva közösen küldi segytő fényét ránk

-        Alioth – megbocsátás, (a nyom, amit magunk mögött hagyunk cselekedeteinkkel)

-        Megrez – odaadás és befogadás

-        Phecda – együttérzés és bizalom

-        Merak – a teljes elfogadás

-        Dubhe – a tiszta szeretet

 

 

 

 ősbolygók

 

A hét ősbolygó, erői is erőteljesen támogatnak ebben az évben, hét energiaterületet képviselnek bennünk:

-        A Hold a fizikai test,

-        a Merkúr az értelem,

-        a Vénusz a lélektest,

-        a Nap az érzékelés,

-        a Mars az életerő,

-        a Jupiter a cselekvés,

-        a Szaturnusz a gondolkodás és szemlélet energetikai területét kódolja.

Amikor ezek a területek jönnek elő az év hangolásai során, akkor szólítsd meg az adott bolygó szellemi vezetőjét (Ősprincípiumát), és kérd, segítse az adott terület újrarendeződését.

 

Ez az év a helyes útra próbál terelni bennünket, ugyanakkor áldozatokat is kell hoznunk a cél elérése érdekében. Ezt az áldozatot magunkban kell megtennünk: el kell engednünk, felismerések és elfogadások által, a minket hátráltató, félrevezető energiákat és be kell fogadnunk a minket segítő erőket.

Ezt támogatja egy Új energia-háló, ami 2013. utolsó napjaiban aktiválódott a Föld körül, és melynek szövedéke bekapcsolódik a Krisztus-háló energiájába is.

Ez egyfajta érzelmi-hangoló fényháló, mely segíti a megismerési vágyat, hogy kapcsolódhassunk, a bölcsesség felébredését, hogy mindezekből tanuljunk, és az elfojtott érzelmek gyógyítását, hogy felszabadulhassunk. Minden hónapban ennek a hálónak a Fénytere megnyit bennünk az érzelmi Fénytestünk frekvenciáin át egy érzelmi területet, melyet saját érzéseink meggyógyításával tisztíthatunk.

Mindezek az erők önfegyelemre, figyelemre és megértésre tanítanak.

 

chronos

 

A 7-es szám, Kronosz görög istennek a száma is, akit az égbolton Szaturnusz testesít meg. Ő az Idő Ura, a Kapu őre, aki a szellemi és fizikai világ közötti átjárást teszi lehetővé. Ő kódolja szellemtestünkbe az idő megélésének lehetőségét a földön, és teszi elérhetővé lelkünk számára a tapasztalást a fizikai világban.

Szaturnusz tartást, stabilitást, a fizikai formák felépülését, kitartást és következetességet kódol belénk. Éppen ezért ebben az évben ezek a szilárd formák fognak átalakulni, elsősorban a fizikai vázunk, azaz csontozatunk (tartásunk) változik bennünk. Ugyanakkor érzékszerveinket is hangolják testi, lelki szinten. A fülcsengések, szemkáprázások sűrűn előfordulhatnak.

Ugyanígy hat ez ez átalakító erő Földanyára is, így várhatóak felszíni átalakulások (főleg a réteglemezek elmozdulásai), új területek felbukkanása (pl. az óceánból szárazföldként) és eddig ismeretlen tájak felfedezése.

Ami eddig biztosnak mutatkozott, most megmutatja mulandóságát, és amit eddig nem éreztünk biztosnak, elénk tárja támogató erejét. Sok dolog lebomlik (ez az áldozat, amit meg kell hoznunk), de ennek helyére új, minket segítő dolgok épülnek. Ez megmutatkozik majd környezetünk átalakulásában és kapcsolataink (családi és egyéb társas vagy párkapcsolatban) változásában is.

Az a Bölcsesség, mely most erőteljesen árad le ránk, türelemmel és következetességgel tölt fel bennünket, ha engedjük. Erre azért van szükségünk, hogy átalakuló életünk alapjaihoz maradandó értékeket gyűjthessünk. Ezekkel láthatjuk csak meg a magasabb összefüggéseket, és fedezhetjük fel az élet „nagy titkait”.

Ez az év megtanít minket felismerni, érzelmi hangolásain keresztül, hogy mi a jó nekünk, és mi nem. Megtanít értékelni szellemi és lelki kincseinket, szemben az anyagi és társadalmi elismerés és haszon mulandó örömeivel szemben.

Kifejleszthetjük érzelmi gyógyulásunk során gyógyítói és tanítói képességeinket, mellyel önmagunkat segítjük tovább.

Ehhez viszont bizalomra van szükségünk.

Feltétlen hitre Önmagunkon át Istenben (de nevezheted Gondviselésnek, Őserőnek, Felsőbb hatalomnak, vagy aminek csak szeretnéd).

A most kialakuló energia-háló ebben is segít bennünket, hogy hitünkben megerősödve rátaláljunk Önmagunkra. Felismerjük a minket szolgáló erőket és használjuk azon képességeinket, melyek újra visszavezetnek a Teljességgel való Kapcsolódásba.

Minden hónapban egyfajta rezonanciát sugározva ébreszti fel bennünk azon területeket, melyekkel érzelmeinken keresztül tudunk kapcsolódni. Feltárja az elrejtett vagy nem kívánt dolgokat, amik bántanak bennünket, abból a célból, hogy meggyógyíthassuk magunkat. Kegyelmi energiákkal segít ez az Új Fénytér, hogy elfogadjuk mindazt amit tapasztalunk, és ne söpörjük újra a szőnyeg alá a problémát.

 

2014-ben olyan érzelmi minták kioldása történik, melyek megakadályozzák a helyes út megtalálását és elrejtik előlünk valódi önmagunkat. Ezért minden hónapban lelki és fizikai testünkön is olyan frekvencia-tartományokat „pengetnek meg”, melyek egy adott érzelmi sávot irányítanak.

Ilyenkor érzelmi Fénytestünket elárasztják azokkal a frekvenciákkal, melyek egy-egy terület érzelmi információit tartalmazzák. Ekkor emlékek, érzések, képek és a hozzá tartozó személyek, helyszínek is felötlenek bennünk. Sokszor személyes találkozásokra vagy bizonyos helyszínek meglátogatására is sor kerül. Ezen kell dolgoznunk adott időszakban, a felismerés, megértés, szeretet és megbocsátás energiáival, mind szellemi, mind pedig fizikai szinten.

Nem elég valamit akarni, a szerint is kell gondolkodni, érezni és beszélni. A szellemi képet és lelki érzelmet, a fizikai cselekedet teljesíti be. Addig nem ülhetsz le egy székre, míg csak a fejedben vagy a rajzasztalon létezik. Akkor teljesedik be e teremtés, amikor megelégedetten a munkád gyümölcsével, megízleled a teremtés örömét: ahogyan Isten is tette a hetedik napon!

érzelmek

 

Nézzük akkor röviden milyen lesz 2014, az érzelmi hangolások éve:

Január:

Az év első hónapjában a Határozottság és Alulértékeltség területeit ébresztik fel bennünk.

Azaz, a Fényháló ezeken a frekvenciatartományokon keresztül mutatja meg életünk azon történéseit, amikor ezekkel az energiákkal, érzelmekkel rosszul gazdálkodtunk, helytelenül használtuk. Így ebben a hónapban érzelmi fénytestünkön keresztül azok a helyzetek és emlékek jönnek elő tudatosan (akár gondolati úton, képekben vagy álomidőben), aminek információi ehhez a területhez tartoznak.

Meg kell vizsgálnunk, hogy mikor használtuk jól vagy rosszul a határozottság erőit. Azaz, mikor álltunk ki pl. az igazságunk mellett, mikor erőltettük rá másokra ezt az igazságot, vagy mikor engedtük, hogy elnyomjanak mások, nem képviselve magunkat…

Ugyanígy kerülnek majd elő azok a helyzetek, mikor magunkat alulértékelve nem becsültük meg azt amink van, vagy amit létrehoztunk. Magunkat nem tisztelve olyan dolgokat állítottunk, amivel bántottuk énünket.

Ezeket újra elénk tárják, hogy felismerve hibáinkat javíthassunk. Magunkban újra megélve helyére tehessük a dolgokat, meggyógyítva ezzel saját magunkat és érzelmi terünket. Így már kapcsolódhatunk szabadon a Teljességgel ezen a területen is.

 

Február:

Figyelem magunkra, másokra és Önzés.

A kapcsolódás területének egyik legerőteljesebb hangoló hónapja. Mikor figyeltél az egészre és nem csak egy-egy részletre? Mikor láttad magad a nagy egész részeként az adott helyzetben? Mikor cselekedtél mindenki javára, vagy úgy, hogy másokat nem bántottál saját érdekeiddel? Mit tennél, hogy megtaláld az egyensúlyt magad és mások között? Most meglátod.

 

Március:

Öröm és bánat

Pozitív és negatív érzelmeink tisztázásának hónapja. Mikor ezeket átélted, milyen szemszögből nézted? Mi okozta benned ezeket az érzelmeket? Mihez, vagy kihez ragaszkodsz még ezzel kapcsolatban? Fel tudod-e idézni a teljes helyzetet vagy csak a saját érzelmeid érdekelnek? Bele tudsz-e helyezkedni mások látásmódjába, hogy megértsd az ő szempontjaikat is? Melyik a komfortzónád? Mihez nyúlsz, ha bizonytalan vagy?

 

Április:

Stabilitás és Bizonytalanság

Ez a hónap segít, hogy a bennünk lévő kérdéseket pontosabban meg tudjuk válaszolni magunknak és bátran kövessük szívünk szavát. Mikor érzed, érezted biztonságban magad? Mi ad biztonságot az életedben? Hálát adsz ezekért? Érzed, milyen fontosak számodra? Mi az, ami kibillent a stabilitásodból? Mikor érzed, hogy bizonytalan vagy magadban vagy másokban? Mi hoz újra egyensúlyba téged? Hol maradtál bizonytalanságban magaddal vagy másokkal kapcsolatban életed folyamán? Mit tennél, hogy megtaláld ebben a stabilitásodat?

 

Május:

Kreativitás és Bezárkózottság

Mindannyiunkban ott van az isteni teremtő erő. Ennek leginkább látható megnyilvánulása kreativitásunk, mely életünk minden területén jelen van. De hogyan is használtuk ezt? Engedted kibontakozni, vagy elzártad? Hagytad érvényesülni ezt az erőt, vagy elnyomtad? Mi történt akkor? Hogyan tudnád a kreativitásodat felhasználni és megnyitni jobban önmagad? Ennek megismerését segíti ez a hónap.

 

Június:

Közösség és ego

A Kis Herceg és a Róka esete. Engeded, hogy elfogadd magad egostól? Megpróbáltad jobban megismerni magad? Ismered a saját vágyaidat, és azt, hogy az hogyan illeszkedik a közösséghez? Képes vagy kompromisszumokra? Ismered a határaidat és a közösséggel való kapcsolódásodat? Mikor éreznéd úgy, hogy megtartva önmagad, része vagy egy közösségnek?

 

Július:

Tudatosság követése és Érdektelenség

Ez a hónap egy erőteljes útmutató saját magunk felé, sorsunk megértéséhez. Sok olyan helyzet jön elő, amikor hallgattunk a belső hangra, intuíciónkra. Ugyanakkor elénk tárul az is, amikor megtagadtuk, vagy elhessegettük ezt a sugallatot, mert nem bíztunk eléggé magunkban. Emlékszel ezekre a helyzetekre? Mikor érezted jobban magad, mikor hallgattál a belső hangra, vagy mikor magadban nem bízva megtagadtad? Mit tennél most?

 

Augusztus:

Változás elfogadása és Érzelmi lustaság

Minden folyamatosan változik, mert a Teremtés így fejlődik. Ez által tanulunk és tudatosodunk mi is. A megélt helyzetek, tapasztalatok által. De ezek csak akkor következnek be, ha engedünk a változásnak, hiszen az idő attól nem áll meg, hogy kikapcsoljuk az órát. Ha nem akarjuk a változásokat tudomásul venni, az érzelmi lustaság állapotba kerülünk, azaz nem akarunk kapcsolódni egy másfajta helyzettel, állapottal. De akkor megrekedünk, az élet elhalad mellettünk, de csak egy darabig, hiszen az éteri köldökzsinór, amivel az élethez vagyunk kötve, véges és maga után ránt. Szeretnéd magad irányítani az életed? Akkor bele kell lépned a változásba. Gondolj vissza helyzetekre, melyek változással indultak és bölcs tapasztalattal, tudással végződtek. Mit választasz: tehetetlen sodródást, vagy tudatos irányítást?

 

Szeptember:

Bölcsesség és Tudatlanság

Mikor felismersz valamit, tanulsz-e belőle? Értékeled-e a veled történő tanító dolgokat vagy a panaszkodással nem látod meg a benne rejlő támogató erőt? Most lehetőséget kapsz felismerni és értékelni. használod a benned rejlő tapasztalati erőt, vagy kétségbe esel egy nehezebb helyzet láttán? Fel kívánod-e tárni belső bölcsességedet? Akkor gondolj vissza, mikor használtad életedben? Mikor adott útmutatást nehéz helyzetekben? Megfogadtad a tanácsát? Ha figyelsz megérted a belső bölcs hangját benned.

 

Október:

Isteni Én és Emberi Én

Az ember multidimenzionális lénye a polaritás szabályai között él emberi életet. A dualitás és a választás szabadsága teszi az emberi életet ilyen izgalmassá. A bennünk élő Isten és Ember nem vetélytársak, hanem az egység különféle megnyilvánulásai, mint az érem oldalai, vagy a fehér fény prizmában megtört színei. Mind benned van, és adott helyzetben segít. Mikor használod őket, melyik éned erősebb? Mikor használod őket együtt? Elfogadod-e részeidként szeretettel az emberi és az istent benned? Harcolsz-e velük? Kevesebbnek vagy többnek tartod-e egyiket a másiknál? Talán többet ér a százas ha a fej van felfelé a fizetésnél?

 

November:

Igazság és Hazugság

Erőteljes hónap, hiszen a bennünk élő hitrendszert dolgozza meg. Ahány ember a földön, annyi emberi igazság létezik. De az Univerzális igazság mindezt magában foglalja és az Egy Abszolút igazság elvével értékeli. Mi alapján dől el, hogy valami igaz vagy hamis? Ami nekem igaz, az lehet másnak hamis? Hogy fér bele mindez az Egy Igazságába? Ha visszatekintek, amit akkor igaznak hittem az ma is az a szememben? Mi tett boldogabbá, amikor igazat mondtam, vagy amikor hazugsággal értem el valamit? Ez a hónap segít kideríteni.

 

December:

Szeretet és Félelem

Fény és árnyék… a bennünk rejlő ősi erők. A felismerés segítői és gátjai. Ez a hónap egyfajta számadás a bennünk rejlő szeretetteljes vagy félelemmel teli emlékek segítségével. Most feljön mindaz ami segítő vagy gátló erő, érzelmi formában. Bármi is történik, kérdezd meg magadtól: Hol van ebben a Szeretet? Hol találhatom meg itt a Szeretetet? Hol látom a Szeretethez vezető utat?

Hol van Bennem a Szeretet? Aminek figyelmet adsz, annak adsz erőt… azt vonzod magadhoz. Legyen most figyelmed a Szeretetre, hogy vezethessen és segíthessen az Önfelismerésben.

 

Áldással és szeretettel:

Pusztai Orsolya

Kristálycsakra

www.kristalycsakra.hu

 

szívláng1

 

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés